Wizualizacja danych

Wizualizacja Danych Meteorologicznych

Umożliwia zarządcy drogi wgląd do danych meteorologicznych wysyłanych przez automatyczne stacje pogodowe oraz stacje dozoru wizyjnego. System umożliwia ponadto archiwizacje danych przesyłanych ze stacji meteorologicznych oraz archiwizację obrazów przesyłanych ze stacji dozoru wizyjnego.

Wizualizacja Danych o Ruchu Drogowym

System wizualizacji danych o ruchu drogowym zapewnia szczegółowe i aktualne informacje o natężeniu ruchu na danym odcinku drogi aby skutecznie i szybko eliminować z ruchu przeciążone pojazdy. Ponadto dostarcza takich informacji jak : ilość osi , długość ,klasę , typ i marka pojazdu. System wykorzystywany jest głównie przez Inspekcje Transportu Drogowego i zarządców dróg.