Waga preselekcyjna we Włocławku na DK-1

We wrześniu wraz z firmą Neurosoft ukończyliśmy montaż wagi preselekcyjnej dla IBDiM. Waga powstała na wjeździe do Włocławka od strony Torunia dla potrzeb sprawdzenia samochodów ciężarowych. Potrzeba monitorowania samochodów ciężarowych wymogła montaż tej wagi w tym punkcie ponieważ duża ilośc ciężarówek przekraczała dopuszczalną masę całkowitą. Po okresie trzech tygodni od montażu władze ITD poinformowały nas o stwierdzeniu poprawaności działania systemu w 100% i zwiększeniu wykrywania samochodów przeciążonych o 300%.